Per a quí

BusYness Solutions està pensat especialment per a oferir solucions a:

  • Empresaris, directius i executius.
  • Emprenedors.
  • Micro i petites empreses que vulguin créixer.
  • Professionals nacionals amb activitats empresarials a l’estranger.
  • Professionals internacionals amb activitats empresarials a Barcelona/Madrid/Espanya.
  • Les administracions públiques, per projectes concrets.